Digitale veiligheid en privacy

 

Als bedrijf of organisatie kunt u geen moment zonder online informatie. Maar is uw informatieveiligheid wel op orde? Stel voor dat uw gegevens geblokkeerd zijn of in verkeerde handen komen. Het leidt tot imagoschade en brengt de continuïteit van uw bedrijf of organisatie in gevaar. Vooral persoonsgegevens verdienen goede bescherming. De wetgeving op dat gebied wordt binnenkort bovendien vernieuwd en uitgebreid. Twynstra Gudde helpt u de informatieveiligheid te verhogen en neemt zorgen daarover weg.

Digitale veiligheid en privacy

Als bedrijf of organisatie kunt u geen moment zonder online informatie. Maar is uw informatieveiligheid wel op orde? Stel voor dat uw gegevens geblokkeerd zijn of in verkeerde handen komen. Het leidt tot imagoschade en brengt de continuïteit van uw bedrijf of organisatie in gevaar. Vooral persoonsgegevens verdienen goede bescherming. De wetgeving op dat gebied wordt binnenkort bovendien vernieuwd en uitgebreid. Twynstra Gudde helpt u de informatieveiligheid te verhogen en neemt zorgen daarover weg.

Waarborgen dat informatie juist en volledig is

Waarborgen dat informatie beschikbaar is wanneer daar om wordt gevraagd

Voorkomen dat gegevens ongewenst openbaar of in onbevoegde handen komen

Cybercrime: Is uw CIO net zo belangrijk als uw CFO?

De maatschappij vertrouwt erop dat uw organisatie afspraken nakomt, integer handelt en informatie op adequate wijze beschermt. Bent u zich voldoende bewust van uw verantwoordelijkheid? Het Whitepaper ‘Bestuurders en toezichthouders: let op uw zaak!’ staat vol met concrete handvatten om de volgende stap te zetten.

Digitale veiligheid en privacy

Steeds meer informatie is digitaal en online beschikbaar. We weten niet beter. En als privacygevoelige gegevens op straat komen te liggen, is ‘sorry’ zeggen tegenwoordig niet voldoende. De samenleving eist maatregelen en sancties. Men vertrouwt erop dat u als bedrijf of organisatie afspraken nakomt, integer handelt en informatie op adequate wijze beschermt. Vooral bij (semi)publieke organisaties zijn de risico’s groot. Daar kunnen informatielekken bij grote groepen burgers schade veroorzaken.

Informatieveiligheid was vroeger het domein van de ICT-afdeling. Die tijd is voorbij. Het raakt immers aan de kern van uw bedrijf of organisatie en verdient daarom alle aandacht. Wie als bestuurder of toezichthouder verantwoordelijk is voor goed bestuur, moet zich ook vergewissen van de informatieveiligheid.

U kunt het zich niet permitteren achter de feiten aan te lopen. Er wordt leiderschap verwacht. U moet weten wat er speelt en hoe risico’s worden beheerst.

Twynstra Gudde helpt directies, bestuurders, commissarissen en toezichthouders om grip te krijgen op het thema informatieveiligheid. Wij brengen risico’s in beeld en helpen u bij het ontwikkelen van een visie en het implementeren van beleid.

Op deze website vindt u diverse manieren waarop wij u en uw organisatie kunnen helpen op het gebied van digitale veiligheid. Neem gerust een kijkje.

Cybercrime: Is uw CIO net zo belangrijk als uw CFO?

De maatschappij vertrouwt erop dat uw organisatie afspraken nakomt, integer handelt en informatie op adequate wijze beschermt. Bent u zich voldoende bewust van uw verantwoordelijkheid? Het Whitepaper ‘Bestuurders en toezichthouders: let op uw zaak!’ staat vol met concrete handvatten om de volgende stap te zetten.

6 stappen voor de digibeet-bestuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt voor privacy en cybersecurity

  Privacy en cybersecurity zijn langzamerhand verworden tot bedrijfsrisico’s die het juridische en ICT-domein ruimschoots ontstijgen. Toenemende digitalisering, strengere wet- en regelgeving en de almaar groeiende dreiging van criminele elementen maken...

SingHealth Cyber Attack: voorkomen is beter dan genezen

  Afgelopen week was het weer raak. Deze keer in Singapore waar een cyber aanval plaatsvond op het IT systeem van SingHealth, de grootste zorginstelling van het land met onder andere 9 aangesloten ziekenhuizen. Het resultaat van de hack is dat persoonlijke...

Contact

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Jerome van Donk

Jerome van Donk

Tel: 06 82 30 87 36

Iris van Dijk

Iris van Dijk

Tel: 06 30 90 98 08

Cybercrime: Is uw CIO net zo belangrijk als uw CFO?

De maatschappij vertrouwt erop dat uw organisatie afspraken nakomt, integer handelt en informatie op adequate wijze beschermt. Bent u zich voldoende bewust van uw verantwoordelijkheid? Het Whitepaper ‘Bestuurders en toezichthouders: let op uw zaak!’ staat vol met concrete handvatten om de volgende stap te zetten.