Information Security Officer op maat

De Information Security Officer draagt op strategisch/tactisch niveau verantwoordelijkheid voor adequate beveiliging van de bedrijfsgegevens. In veel organisaties betreft dit een nieuwe functie. Met ons aanbod kunt u snel aan de slag beschikt u direct over de kennis die u zoekt. We gaan graag het gesprek met u aan.

U beseft het belang van adequate bescherming van bedrijfsgegevens en dat u en uw organisatie aan de slag moeten. U zoekt een (Chief) Information Security Officer die de verantwoordelijkheid krijgt om informatieveiligheid op structurele wijze vorm te geven en te verankeren in uw organisatie. Iemand die beleid kan formuleren, een strategie kan opstellen en (laten) uitvoeren en die de awareness bij gebruikers van informatie vergroot.

U kiest bewust voor flexibiliteit en wenst uw organisatie wendbaar te houden; wellicht wilt u eerst ervaring opdoen alvorens tot een definitie invulling over te gaan. Welke reden u ook heeft, Twynstra Gudde kan u helpen met een (Chief) Information Security Officer op maat. Wij beschikken over ervaren medewerkers die flexibel inzetbaar zijn in uw organisatie en die direct vanaf dag één hun meerwaarde leveren.

Pluspunten

Naast het grote voordeel dat u zich kunt blijven concentreren op uw kernactiviteiten levert de (C)ISO op maat nog een paar pluspunten:

1. Snel aan de slag; u hoeft geen sollicitatieprocedure te starten. Twynstra Gudde is wendbaar en slagvaardig en kan putten uit een netwerk van ervaren consultants die snel inzetbaar zijn.

2. Zeer effectief; Twynstra Gudde adviseurs vergen weinig inwerktijd en kunnen door de toepassing van best practices de effectiviteit van hun inzet vergroten.

3. Optimale flexibiliteit; u kiest de contractvorm en looptijd en bepaalt zo de duur van de inzet, het aantal uren per periode en de mate van flexibiliteit die u daarbij wenst.

4. Verzekerd van actuele kennis; Twynstra Gudde zorgt voor bijscholing van de Privacy Officer. In overleg kunnen specifieke branche gerelateerde trainingen worden afgesproken.

5. Periodieke evaluatie; Elke consultant van Twynstra Gudde wordt ondersteund door een inzetmanager die samen met u de prestaties monitort en waar nodig bijstuurt.

6. Toegang tot relevant netwerk; de (C)ISO heeft beschikt over een relevant netwerk dat geraadpleegd kan worden voor collegiale ondersteuning.

Inzetmogelijkheden

Afhankelijk van uw wensen kunt u in overleg met TG afspraken maken over de inzet van de (C)ISO. Een paar mogelijkheden zijn:

  • De fulltime (C)ISO als interim beleidsadviseur; bijzonder geschikte vorm om in korte tijd een groot aantal stappen zetten en ondertussen de organisatie voor te bereiden op een definitieve invulling van deze functie.
  • De parttime (C)ISO als beleidsadviseur voor langere of kortere periode. Parttime opdrachten zijn per dagdeel af te spreken.
  • De (C)ISO in de rol van Project of Programmamanager. Wanneer u vooral behoefte heeft aan een change manager om een verbeterprogramma op te zetten en te realiseren.

Contractvormen

De overeenkomst tussen uw organisatie en TG kent een aantal varianten die naarmate de duur toeneemt financiële voordelen biedt en tevens de zekerheid dat uw (C)ISO op maat voor u beschikbaar blijft. Natuurlijk geldt ook hier dat u zelf uw wensen aangeven voor een contractvorm die het best bij uw situatie past.

  • Jaarcontract; u bent een jaar verzekerd van de inzet van de beoogde consultant tegen een voordelig tarief. Twee maanden voor afloop van het contract wordt een mogelijke verlening besproken zodat u altijd weet waar u aan toe bent.
  • Maandelijks opzegbaar contract; U heeft uw eigen consultant waarvan het contract maandelijks verlengd wordt tot het moment dat u het beëindigt. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
  • Abonnement; U koopt een aantal uren in die in de periode van jaar besteed kunnen worden door de (C)ISO op maat. Twee maanden voordat het abonnementsjaar eindigt gaat TG met u in overleg om mogelijke verlenging van het contract te bespreken.

Naast bovenstaande contractvormen die gebaseerd zijn op inzetverplichting biedt TG ook contracten die gebaseerd zijn op een resultaatverplichting. Eventueel zelfs op basis van “fixed fee / fixed date”.  De keus is aan u.

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Contact

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Jerome van Donk

Jerome van Donk

Tel: 06 82 30 87 36

Iris van Dijk

Iris van Dijk

Tel: 06 30 90 98 08

6 stappen voor de digibeet-bestuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt voor privacy en cybersecurity

  Privacy en cybersecurity zijn langzamerhand verworden tot bedrijfsrisico’s die het juridische en ICT-domein ruimschoots ontstijgen. Toenemende digitalisering, strengere wet- en regelgeving en de almaar groeiende dreiging van criminele elementen maken...

SingHealth Cyber Attack: voorkomen is beter dan genezen

  Afgelopen week was het weer raak. Deze keer in Singapore waar een cyber aanval plaatsvond op het IT systeem van SingHealth, de grootste zorginstelling van het land met onder andere 9 aangesloten ziekenhuizen. Het resultaat van de hack is dat persoonlijke...