Privacy officer op maat

Financiële zaken, HR en marketing zijn vaste agendapunten in de boardroom van ieder bedrijf of organisatie. Op deze gebieden houden bestuurders en toezichthouders nauwgezet de vinger aan de pols. Logisch, want de continuïteit van uw organisatie is ermee gemoeid. U wordt er op afgerekend. Maar hoe zit dat met digitale veiligheid en privacy? Bent u daar als bestuurder of toezichthouder even intensief mee bezig? Krijgt dat, net als financiën, uw onverdeelde aandacht?

Het recht op een privéleven is een fundamenteel recht dat is vastgelegd in de Europese Conventie voor de rechten van de mens. Al jarenlang is er wetgeving die bedoeld is om burgers te beschermen tegen ongewenste inbreuk op die privacy. De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming is met name bedoeld om ervoor te zorgen dat alle landen van de Europese Unie een uniforme wetgeving krijgen.

U beseft dat uw klanten, bezoekers en medewerkers recht hebben op privacy en in dat verband uw organisatie bepaalde verantwoordelijkheden en taken heeft. Wellicht moet u nog een inhaalslag doen maar misschien of structurele maatregelen nemen die de resultaten van de inspanningen van de afgelopen tijd kunnen bestendigen.

Maar u weet ook dat u en uw medewerkers tijd en/of kennis ontberen om nu echt die noodzakelijke stappen te zetten. Of u kiest bewust voor flexibiliteit en wenst uw organisatie wendbaar te houden. Hoe ook het zij, het is goed te weten dat Twynstra Gudde u kan helpen met een Privacy Officer op maat. TG beschikt over ervaren medewerkers die flexibel inzetbaar zijn in uw organisatie en die direct vanaf dag één hun meerwaarde leveren.

Pluspunten

Naast het grote voordeel dat u zich kunt blijven concentreren op uw kernactiviteiten levert de Privacy Officer op maat nog een paar pluspunten:

1. Snel aan de slag; u hoeft geen sollicitatieprocedure te starten. Twynstra Gudde is wendbaar en slagvaardig en kan putten uit een netwerk van ervaren consultants die snel inzetbaar zijn.

2. Zeer effectief; Twynstra Gudde consultants vergen weinig inwerktijd en kunnen door de toepassing van best practices de effectiviteit van hun inzet vergroten;

3. Optimale flexibiliteit; u kiest de contractvorm en looptijd en bepaalt zo de duur van de inzet, het aantal uren per periode en de mate van flexibiliteit die u daarbij wenst.

4. Verzekerd van actuele kennis; Twynstra Gudde zorgt voor bijscholing van de Privacy Officer. In overleg kunnen specifieke branche gerelateerde trainingen worden afgesproken.

5. Periodieke evaluatie; Elke consultant van Twynstra Gudde wordt ondersteund door een inzetmanager die samen met u de prestaties monitort en waar nodig bijstuurt.

6. Toegang tot relevant netwerk; de Privacy Officer heeft beschikt over een relevant netwerk dat geraadpleegd kan worden voor collegiale ondersteuning.

Inzetmogelijkheden

Afhankelijk van uw wensen kunt u in overleg met TG afspraken maken over de inzet van de Privacy Officer. Een paar mogelijkheden zijn:

  • De fulltime Privacy Officer als interim beleidsadviseur; bijzonder geschikte vorm om in korte tijd een groot aantal stappen zetten en ondertussen de organisatie voor te bereiden op een definitieve invulling van deze functie.
  • De parttime Privacy Officer als beleidsadviseur voor langere of kortere periode. Parttime opdrachten zijn per dagdeel af te spreken.
  • De Privacy Officer in de rol van Project of Programmamanager. Wanneer u vooral behoefte heeft aan een change manager om een verbeterprogramma op te zetten en te realiseren.

Contractvormen

De overeenkomst tussen uw organisatie en TG kent een aantal varianten die naarmate de duur toeneemt financiële voordelen biedt en tevens de zekerheid dat uw Privacy Officer op maat voor u beschikbaar blijft. Natuurlijk geldt ook hier dat u zelf uw wensen aangeven voor een contractvorm die het best bij uw situatie past.

  • Jaarcontract; u bent een jaar verzekerd van de inzet van de beoogde consultant tegen een voordelig tarief. Twee maanden voor afloop van het contract wordt een mogelijke verlening besproken zodat u altijd weet waar u aan toe bent.
  • Maandelijks opzegbaar contract; U heeft uw eigen consultant waarvan het contract maandelijks verlengd wordt tot het moment dat u het beëindigt. Er geldt een opzegtermijn van één maand.
  • Abonnement; U koopt een aantal uren in die in de periode van jaar besteed kunnen worden door de Privacy Officer op maat. Twee maanden voordat het abonnementsjaar eindigt gaat TG met u in overleg om mogelijke verlenging van het contract te bespreken.

Naast bovenstaande contractvormen die gebaseerd zijn op inzet van de Privacy Officer op maat in uw organisatie biedt TG ook contracten die gebaseerd zijn op een resultaatverplichting. Eventueel zelfs op basis van “fixed fee / fixed date”. De keus is aan u.

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Contact

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Jerome van Donk

Jerome van Donk

Tel: 06 82 30 87 36

Iris van Dijk

Iris van Dijk

Tel: 06 30 90 98 08

6 stappen voor de digibeet-bestuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt voor privacy en cybersecurity

  Privacy en cybersecurity zijn langzamerhand verworden tot bedrijfsrisico’s die het juridische en ICT-domein ruimschoots ontstijgen. Toenemende digitalisering, strengere wet- en regelgeving en de almaar groeiende dreiging van criminele elementen maken...

SingHealth Cyber Attack: voorkomen is beter dan genezen

  Afgelopen week was het weer raak. Deze keer in Singapore waar een cyber aanval plaatsvond op het IT systeem van SingHealth, de grootste zorginstelling van het land met onder andere 9 aangesloten ziekenhuizen. Het resultaat van de hack is dat persoonlijke...