Sparing Partner

Bestuurders, commissarissen en leden van Raden van Toezicht realiseren zich vaak dat er ‘iets’ moet gebeuren rond informatieveiligheid, gegevensbescherming en privacy. Maar wat? Wij gaan met uw bestuur of Raad in gesprek. We vergroten de awareness en geven het thema informatieveiligheid op bestuurlijk niveau een concreet handelingsperspectief.

Informatieveiligheid en privacy zijn onderwerpen die hoogst actueel zijn. In de eerste plaats door de vele aandacht die er is voor informatielekken, cybercrime en voortgaande digitalisering, maar ook door stengere wetgeving. Beide vraagstukken vragen meer dan voorheen om een structurele inbedding in uw organisatie. Veelal betekent dit dat op bestuurlijk en operationeel niveau stappen moeten worden gezet. We zien de noodzaak voor beleids- en structuuraanpassingen, wijzigingen in het functiehuis, wijzigingen in processen en aangepaste gedragsrichtlijnen voor medewerkers. Maar ook is er vaak de behoefte om eenmalig een stevige inhaalslag te doen.
Hoe het ook zij, de stappen die gezet moeten worden om bovenstaande vraagstukken op te lossen zijn niet altijd dezelfde maar behoorlijk afhankelijk van de context waarin de organisatie opereert. Ook zullen er dilemma’s zijn die vragen om een zorgvuldige afweging van de belangen van verschillende betrokken partijen.
Als sparringpartner gaan we graag het gesprek met u aan. U bepaalt het thema. En of het nu gaat over strategie of realisatie, over cultuur en gedrag, of over meer maatschappelijke of ethische vraagstukken, wij geven u feedback, brengen de vraagstukken terug tot de kern, en reiken handvatten aan voor mogelijke vervolgstappen.

De adviseur van Twynstra Gudde als sparringpartner van bestuurders en toezichthouders heeft meerwaarde voor de klant:
1) Vertrouwelijkheid; U kunt gevoelige zaken of uw eigen interne worstelingen openhartig bespreken. De adviseur biedt een waardevrij en luisterend oor en garandeert de vertrouwelijkheid van het gesprek.
2) Ervaring; TG adviseurs zijn ervaren en gewend om vanuit verschillende perspectieven naar organisatievraagstukken te kijken. Desgewenst schakelen ze snel expertise bij om er zeker van te zijn dat de juiste
3) Kennis; adviseurs hebben kennis van de laatste ontwikkelingen en kunnen die toepassen op diverse terreinen

Pluspunten

De adviseur van Twynstra Gudde als sparringpartner van bestuurders en toezichthouders heeft meerwaarde voor de klant:

1. Vertrouwelijkheid; U kunt gevoelige zaken of uw eigen interne worstelingen openhartig bespreken. De adviseur biedt een waardevrij en luisterend oor en garandeert de vertrouwelijkheid van het gesprek.

2. Ervaring; TG adviseurs zijn ervaren en gewend om vanuit verschillende perspectieven naar organisatievraagstukken te kijken. Desgewenst schakelen ze snel expertise bij om er zeker van te zijn dat de juiste

3. Kennis; adviseurs hebben kennis van de laatste ontwikkelingen en kunnen die toepassen op diverse terreinen

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Contact

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Marc Paats

Marc Paats

Tel: 06 57 07 18 70

Jan Pieter Pak

Jan Pieter Pak

Tel: 06 23 03 65 86

Jerome van Donk

Jerome van Donk

Tel: 06 82 30 87 36

Iris van Dijk

Iris van Dijk

Tel: 06 30 90 98 08

6 stappen voor de digibeet-bestuurder die zijn verantwoordelijkheid neemt voor privacy en cybersecurity

  Privacy en cybersecurity zijn langzamerhand verworden tot bedrijfsrisico’s die het juridische en ICT-domein ruimschoots ontstijgen. Toenemende digitalisering, strengere wet- en regelgeving en de almaar groeiende dreiging van criminele elementen maken...

SingHealth Cyber Attack: voorkomen is beter dan genezen

  Afgelopen week was het weer raak. Deze keer in Singapore waar een cyber aanval plaatsvond op het IT systeem van SingHealth, de grootste zorginstelling van het land met onder andere 9 aangesloten ziekenhuizen. Het resultaat van de hack is dat persoonlijke...